Dit is wonderlik om te weet hoe Christus in die Ou Testament na vore kom. Hierdie werklikheid moet duidelik in Bybelvertalings te sien wees. Sy Name moet ook in die Ou Testament met hoofletters geskryf word! Hierdie webblad is opgerig om hierdie belangrike saak uiteen te sit, veral met die oog op die nuwe Afrikaanse Bybel wat tans vertaal word. Daarin word Christus se Name (byvoorbeeld God, Here en Koning) in die Messiaanse profesieë in die Ou Testament tans met kleinletters vertaal.
                                        
                                            ♦         ♦         ♦         ♦         ♦  

The Lord Jesus said that the Old Testament testifies of Him. It is astonishing to learn how He functions in the Old Testament. This website was composed in order to defend the truth that in the new Afrikaans Bible of which the translation is currently progressing, the Names of Christ must be written in upper case letters in the Old Testament. The documents contained herein can be useful to Bible translation projects in other languages as well.


                          Verwysing / Reference   www.thetruerevelation.co.za

 
   
Tuis blad / Home
Afrikaanse Dokumente
English Documents